Your browser does not support JavaScript!

 

    

 

10602五專(寒假)轉學考

                      

轉學考

106學年度第2學期 五專(寒假)轉學考

 

   ◎重要日程及注意事項
   招生科別、年級、名額及報名流程
   簡章下載

   主辦學校:臺北城市科技大學

       (02)2892-7154轉1100~1103